Ako pomáhame optimalizovať biznis procesy v Tatra Banke

Optimalizácia biznis procesov sa týka všetkých spoločností bez ohľadu na ich veľkosť.

A platí to aj o takej inštitúcii, akou je na Slovensku Tatra Banka.

Klient: Tatra Banka

Situácia predtým (na konkrétnom oddelení)

  • Nedostatočné kontrolné mechanizmy zamestnancov
  • Chýbajúce nástroje na analýzy minulých a predpovede budúcich situácii
  • Absencia digitalizácie pracovných postupov
  • Neschopnosť dostatočne včas reagovať na vzniknuté situácie a predchádzať im

Bola to ťažká úloha, ktorá pred nami stála, no po hodinách analýz a výskumu sme sa rozhodli pre potrebné opatrenia a nasadenia aplikácii. Nevyhli sme sa ani priamemu programovaniu, no v kombinácii s použitými nástrojmi Microsoft Office sme docielili produkt, za ktorý sa vieme postaviť. Našim cieľom bolo takmer úplne odstrániť papierovú byrokraciu z oddelenia a všetko preniesť do digitálneho priestoru, v ktorom to dokážeme upratať a vytriediť podľa potrieb zákazníka. Tým dosiahneme digitalizáciu pracovných postupov a oveľa efektívnejšie fungovanie celého tímu, keďže každý jeho člen vidí to isté v tom istom čase.


Microsoft Office 365 aplikácie a nástroje:      

(Microsoft SQL, Flow, PowerApps, PowerAutomate, SharePoint)

Výsledok

Naše riešenie prinieslo výsledky takmer okamžite. Dotknuté oddelenie banky zrýchlilo interné procesy z týždňov na dni a manažéri dostali do rúk nástroje na lepšiu kontrolu svojich zamestnancov a plánovanie úloh. Okrem toho sú schopní vytvárať rozsiahle reporty, analýzy a výstupy za zvolené obdobie a tým lepšie predvídať a nastavovať potrebné procesy.

 

Čo o nás povedali

"Oznet nám pomohol vyriešiť dlhotrvajúci problém jedného z našich oddelení, kde v minulosti viazla komunikácia a nadväznosť jednotlivých krokov. Keďže ide o oddelenie, ktoré sa priamo dotýka vyjadrovania k potrebám našich zákazníkov, bol pre nás elementárny cieľ zoptimalizovať a zlepšiť jeho procesy tak, aby to na konci dňa pocítili naši zákazníci. Oznet túto úlohu splnil výborne a pripravil nám nástroj, ktorý nielen zvláda to, čo sme od neho potrebovali, no pridáva aj niečo naviac. Naša vzájomná spolupráca sa tým neskončila a pracujeme na ďalších produktoch do budúcna." Peter Bilčík

Zodpovední členovia tímu: Lukáš Ozimy / Peter Griač