Evidencia a schvaľovanie dovoleniek zamestnancov? Vieme ako na to!

Ak si myslíte, že pre malú spoločnosť nie je výhodné digitalizovať pracovné postupy, ponúkame vám príklad, ktorý to

vyvracia.

Klient: Sepiatlač

Sitácia predtým

  • Vysoké riziko vzniku chýb pri evidovaní absencie zamestnancov
  • Telefonáty a SMSky použivané ako nástroje nahlasovania
  • Chýbajúci centrálny systém zhromažďujúci všetky informácie o dovolenkách a PN
  • Časté nedorozumenia a problémy vznikajúce slabou evidenciou absencii

Na našom trhu je stále množstvo malých spoločností, ktoré na evidenciu dovoleniek a iných absencii zamestnancov používajú základné tabuľky. Z toho potom plynú pravidelné problémy s chybným reportovaním zostávajúcich voľných dní, prípadne ešte horšie, že nadriadení strácajú prehľad o (ne)prítomnosti svojich ľudí v práci. Aj keď nepriamo, tento chaos potom často ovplyvňuje aj finálne produkty alebo služby dodávané cieľovým zákazníkom. Podobne to vyzeralo aj v Sepiatlač a našou úlohou bolo pripraviť jednoduchú a relatívne lacnú aplikáciu (desktop + mobil), ktorá by nahradila všetky ostatné nástroje a tým zjednodušila celú správu.

 

Microsoft Office 365 aplikácie a nástroje:      

(Flow, Power apps, Flow, Sharepoint)

Výsledok

Office 365 ponúka množstvo funkcionalít, o ktorých bežní používatelia ani netušia. Správnou kombináciou nástrojov a aplikácii sa nám podarilo vytvoriť jednoduchý, no zároveň komplexný systém na nahlasovanie, schvaľovanie a správu absencií a dovoleniek zamestnancov. A výsledky nasadenia tejto aplikácie do denných procesov na seba nenechali dlho čakať. Na jednej strane dostali zamestnaci do rúk jednoduchý nástroj, v ktorom v priebehu pár minút vedia požiadať o voľno alebo si vopred nahlásiť dovolenku a na strane druhej, nadriadení vedia okamžite reagovať na vzniknuté situácie a spoľahlivo vyhodnocovať aktuálny stav.

 

Čo o nás povedali

"Možno by ste povedali, že správa dovoleniek a absencií nezohráva veľkú úlohu vo vašej firme, no až po nasadení nástroja, ktorý nám v Oznet pripravili, sme pochopili, aká výrazná zmena to je. Mesačne tým šetríme niekoľko hodín času, a vzniká nám tým priestor sa viac sústrediť na to, čo nám prináša zisky. Správa aplikácie je jednoduchá a funguje na každom zariadení. Všetci vo firme si tento krok vpred veľmi pochvaľujú. Vďaka Oznet za skvele odvedenú prácu!" Martin Eckhardt

Zodpovední členovia tímu: Peter Griač