Hľadáte spôsob, ako znížiť prevádzkové náklady vášho podnikania bez toho, aby ste obetovali kvalitu? Tenant Guardians, špecializovaná divízia v rámci OZnet, ponúka strategické partnerstvo blízko pobrežia v Bratislave na efektívne optimalizáciu vašich podnikateľských operácií.

Zatiaľ čo globálne podniky často hľadajú cenovo efektívne riešenia v vzdialených krajinách, tento prístup môže predstavovať mnoho výziev. Tenant Guardians ponúka presvedčivú alternatívu v rámci Európskej únie, kombinujúc cenovú efektívnosť s pohodlím geografickej a kultúrnej blízkosti.

Strategicky umiestnená v srdci Európy, Bratislava je prístupným centrom z akejkoľvek európskej metropoly, s letiskom Viedeň len krátkou jazdou autom. Táto prvotriedna lokalita ponúka výhody zarovnania časových pásiem a kultúrnych podobností s ostatnými európskymi krajinami, čo ju robí ideálnym základom pre medzinárodné obchodné spolupráce. Okrem toho, konkurencieschopné úrovne platov na Slovensku, výrazne nižšie ako v mnohých západoeurópskych krajinách, umiestňujú Bratislavu ako atraktívnu destináciu pre servisné centrá nadnárodných korporácií.

S rozsiahlou skúsenosťou v spolupráci s medzinárodnými partnermi a plynulou komunikáciou v angličtine ponúkame špecializované obchodné balíky prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Naše riešenia nie sú len o znížení nákladov; ide o pridanie hodnoty a efektívnosti k vašim operáciám. Pozývame vás, aby ste preskúmali možnosti s nami a zistili, ako vám môžeme pomôcť znížiť prevádzkové náklady vášho podnikania pri zachovaní vysokých štandardov služieb a kvality.

Kontaktujte Tenant Guardians a prediskutujte, ako môžeme byť vašim strategickým partnerom v optimalizácii vašich podnikateľských operácií.

S nadšením sa delíme o významný úspech v oblasti technologických inovácií a firemnej spolupráce. Naša spoločnosť mala jedinečnú príležitosť vyvinúť aplikáciu 'Kvízer' pre Tatra Banku, ktorá bola nedávno ocenená prvým miestom v AICO Grand Prix 2023 v kategórii Najlepšia digitálna platforma pre internú komunikáciu. Toto ocenenie je dôkazom nášho záväzku tvoriť špičkové riešenia, ktoré podporujú zapojenie a vzdelávanie v podnikovom sektore.

Vývoj 'Kvízeru' bol cestou, ktorá sa vyznačovala inováciou, kreativitou a hlbokým porozumením potrieb moderných pracovísk. Integráciou do Microsoft Teams je 'Kvízer' navrhnutý tak, aby premenil krajinu korporátneho vzdelávania a zapojenia. Náš tím pracoval dôkladne na vytvorení aplikácie, ktorá kombinuje zábavu z kvízových hier so súťaživým duchom výzvy kolegov, čím podporuje jedinečné vzdelávacie prostredie v Tatra Banke.

Náš prístup k 'Kvízeru' bol zameraný na koncept hrania hier. Uznali sme potenciál vzdelávania prostredníctvom hier, aby sme vzdelávacie zážitky urobili zaujímavejšími a vplyvnejšími. Začlenením tohto prístupu do platformy ako Microsoft Teams sme priniesli dynamický a interaktívny vzdelávací nástroj priamo do každodennej práce zamestnancov Tatra Banky.

Zlepšenie internej komunikácie a budovania tímu Úspech 'Kvízeru' na AICO Grand Prix 2023 zdôrazňuje jeho významný dopad na internú komunikáciu a budovanie tímu v Tatra Banke. Naša aplikácia nebola len vzdelávacím nástrojom, ale aj katalyzátorom pre zlepšenie interakcií medzi členmi tímu. Podporuje viac spojenú, spolupracujúcu a inkluzívnu firemnú kultúru, čo je kľúčové v dnešnom rýchlom podnikovom svete.

Naša vízia do budúcnosti: Uznanie 'Kvízeru' na AICO Grand Prix je míľnikom pre nás, ale je to len začiatok. Inšpiruje nás pokračovať v posúvaní hraníc toho, čo je možné v korporátnom vzdelávaní a komunikácii. Úspech 'Kvízeru' je majákom pre naše budúce úsilie, vedie nás k inovatívnejším a vplyvnejším riešeniam.

Vývoj a úspech aplikácie 'Kvízer' je hrdým momentom pre našu spoločnosť. Stojí ako dôkaz našej odbornosti v tvorbe inovatívnych riešení, ktoré rezonujú s potrebami moderných podnikov. Keď oslavujeme tento úspech s Tatra Bankou, sme tiež plní energie pre skúmanie nových obzorov a pokračujeme v tvorbe rozdielu vo svete korporát

Situácia predtým (na konkrétnom oddelení)

- Nedostatočné kontrolné mechanizmy zamestnancov
- Chýbajúce nástroje na analýzy minulých a predpovede budúcich situácii
- Absencia digitalizácie pracovných postupov
- Neschopnosť dostatočne včas reagovať na vzniknuté situácie a predchádzať im

Bola to ťažká úloha, ktorá pred nami stála, no po hodinách analýz a výskumu sme sa rozhodli pre potrebné opatrenia a nasadenia aplikácii. Nevyhli sme sa ani priamemu programovaniu, no v kombinácii s použitými nástrojmi Microsoft Office sme docielili produkt, za ktorý sa vieme postaviť. Našim cieľom bolo takmer úplne odstrániť papierovú byrokraciu z oddelenia a všetko preniesť do digitálneho priestoru, v ktorom to dokážeme upratať a vytriediť podľa potrieb zákazníka. Tým dosiahneme digitalizáciu pracovných postupov a oveľa efektívnejšie fungovanie celého tímu, keďže každý jeho člen vidí to isté v tom istom čase.

Výsledok
Naše riešenie prinieslo výsledky takmer okamžite. Dotknuté oddelenia banky zrýchlilo interné procesy z týždňov na dni a manažéri dostali do rúk nástroje na lepšiu kontrolu svojich zamestnancov a plánovanie úloh. Okrem toho sú schopní vytvárať rozsiahle reporty, analýzy a výstupy za zvolené obdobie a tým lepšie predvídať a nastavovať potrebné procesy.

Sitácia predtým
- Vysoké riziko vzniku chýb pri evidovaní absencie zamestnanco
- Telefonáty a SMSky použivané ako nástroje nahlasovani
- Chýbajúci centrálny systém zhromažďujúci všetky informácie o dovolenkách a PN
- Časté nedorozumenia a problémy vznikajúce slabou evidenciou absencii

Na našom trhu je stále množstvo malých spoločností, ktoré na evidenciu dovoleniek a iných absencii zamestnancov používajú základné tabuľky. Z toho potom plynú pravidelné problémy s chybným reportovaním zostávajúcich voľných dní, prípadne ešte horšie, že nadriadení strácajú prehľad o (ne)prítomnosti svojich ľudí v práci. Aj keď nepriamo, tento chaos potom často ovplyvňuje aj finálne produkty alebo služby dodávané cieľovým zákazníkom. Podobne to vyzeralo aj v Sepiatlač a našou úlohou bolo pripraviť jednoduchú a relatívne lacnú aplikáciu (desktop + mobil), ktorá by nahradila všetky ostatné nástroje a tým zjednodušila celú správu.

Výsledok

Office 365 ponúka množstvo funkcionalít, o ktorých bežní používatelia ani netušia. Správnou kombináciou nástrojov a aplikácii sa nám podarilo vytvoriť jednoduchý, no zároveň komplexný systém na nahlasovanie, schvaľovanie a správu absencií a dovoleniek zamestnancov. A výsledky nasadenia tejto aplikácie do denných procesov na seba nenechali dlho čakať. Na jednej strane dostali zamestnaci do rúk jednoduchý nástroj, v ktorom v priebehu pár minút vedia požiadať o voľno alebo si vopred nahlásiť dovolenku a na strane druhej, nadriadení vedia okamžite reagovať na vzniknuté situácie a spoľahlivo vyhodnocovať aktuálny stav.